Зареждане ...

За фирмата

Баррофарма АД е нова фармацевтична компания, създадена като бизнес перспектива от хора с повече от 15 години търговски и маркетингов опит във фармацевтичния сектор в България с дългосрочни цели да:
- Инвестира в партньорство с утвърдени международни производители на медикаменти за създаване на престижно портфолио от генерични медикаменти.
- Инвестира в маркетинг на съществуващи брандове, както и създаване и утвърждаване на нови и собствени брандове.
- Дистрибуция на фармацевтични продукти в България и региона.

Експертни сфери:
- Дистрибуция – Аптечен и Болничен пазар
- Маркетинг и промоция. Развитие на брандове
- Продажби
- Регистрация, цени и реимбурсиране
- Логистика

Сфери на дейност:
Кардиология, Неврология, Онкология, Пулмология, ОТС, Хранителни добавки, Медицински изделия

Адрес офис:
София 1404, кв. Манастирски ливади
Ул. Синанишко езеро 9А, бл 9, магазин 6
Баррофарма АД
Тел: + 359 2 465 12 12   е-маil : barropharmajsc@barropharma.com